• จะทำอย่างไร? เมื่อที่ดินของเรากลายเป็นที่ตาบอดหาทางออกไม่ได้ คำแนะนำมีดังนี้

[08-07-2017] จะทำอย่างไร? เมื่อที่ดินของเรากลายเป็นที่ตาบอดหาทางออกไม่ได้ คำแนะนำมีดังนี้

*** กฎหมายมาตรา 1349 อธิบายที่ดินตาบอดไว้ ชัดเจนมาก ได้กระจ่างกันสักที

http://likezara.blogspot.com/2017/05/blog-post_211.html?m=1

 

 

BACK TO TOP
BACK TO TOP