รับถมที่ดิน

ในพื้นที่สงขลา –หาดใหญ่หากท่านต้องการปรับพื้นที่ ดันป่า ถมที่ ขุดร่องไร่นาสวนผสม เรามีทีมงานเข้าไปเสนอราคาท่านถึงแปลงดิน