ตลาดนัดบ้านใหม่

 • 5

  โครงการ palmsprings.9

  • ตำบล บ้านพรุ
  • อำเภอ หาดใหญ่
  • ประเภท: ตลาดนัดบ้านใหม่
 • 3

  โครงการกรีนเพลส ควนลัง

  • ตำบล ควนลัง
  • อำเภอ หาดใหญ่
  • ประเภท: ตลาดนัดบ้านใหม่
 • 5

  กรีนเพลส หาดใหญ่(บ้านพรุ- ควนลัง)

  • ตำบล บ้านพรุ
  • อำเภอ หาดใหญ่
  • ประเภท: ตลาดนัดบ้านใหม่
 • 2,200,000

  อภิไพบูลย์ทรัพย์1

  • ตำบล ควนลัง
  • อำเภอ หาดใหญ่
  • ประเภท: ตลาดนัดบ้านใหม่
 • 2,250,000

  ปิยะทรัพย์บ้านไร่

  • ตำบล เทศบาลตำบลบ่้านไร่
  • อำเภอ หาดใหญ่
  • ประเภท: ตลาดนัดบ้านใหม่
 • 3

  ฐิตารัตน์2

  • ตำบล คลองหอยโข่ง
  • อำเภอ หาดใหญ่
  • ประเภท: ตลาดนัดบ้านใหม่